title

תכנית בריאות

להורדת קטלוג מוצרים עדכני

העובדים שלך משתוקקים לדעת איך לנהל את רמות הסטרס שלהם, להרגיש טוב יותר עם גופם, לשמור על פוקוס וחדות בישיבות ממושכות, למצוא פתרונות בריאים במקום העבודה ולילדים בבית, ועוד. אלו נושאים המטרידים את העובד בתדירות יומיומית, ומונעים ממנו לתפקד במיטבו לאורך שעות היום במסגרת תובענית ודורשת.

פיתוח ובנייה של תוכנית בריאות שנתית, בין אם אתם חברה בינונית של עד 200 איש או חברה גדולה של אלפי עובדים, מסייעת להשיג תועלות ממשיות ובעלות ערך לעובדים. הקצאת משאבים לתוכנית זו, גם אם אינם גדולים, במגוון של פעילויות בעלות ערך אמיתי, אפקטיבית לעין ערוך מריכוז כל המשאבים ביום בריאות המתקיים רק פעם בשנה.

התועלות לחברה

על ידי מתן חינוך מונע וממוקד לעובדים במגוון נושאים כגון שיפור הרגלי האכילה, הורדת רמת המתח והגברת פעילויות הפרט לשמירה על אורח חיים בריא לחברה יצמחו התועלות הבאות:

  • שיפור מידת שביעות הרצון של העובדים
  • חיזוק תחושת הקהילתיות בעבודה
  • צמצום מספר ההיעדרויות
  • הגברת מידת הפרודוקטיביות
  • שמירה על רמת ביצועים גבוהה לאורך זמן

Graph1
תקשורת ותמיכה חברתית- ההשפעה הרבה ביותר

המידה שבה עובדים תופסים את מקום עבודתם כסביבה בריאה משפיעה על שביעות רצונם מהעבודה ומידת מסירותם לחברה.

המחקר מציע למשאבי אנוש ולהנהלה לפעול ליצירת סביבה בריאה בכדי ליהנות מתפוקה גבוהה מצד העובדים.

עובדים הסובלים מדיכאון וסטרס הם בפועל "היקרים" ביותר לחברה.

הפתרון: שינוי באורח החיים

Graph2

תוכנית בריאות שנתית בארגון- החזר השקעה

בחינת תכניות לקידום בריאות עובדים בארה"ב הראו החזר של כ-$5 לכל דולר שהושקע כתוצאה מהירידה בימי המחלה

Graph3

חקרנו לעומק אחר תוכניות הבריאות שמתקיימות בחברות הגדולות בארה"ב ואחר המדדים לבחינת אפקטיביות התכנית לאורך השנה.

נשמח להיפגש עם מנהלת הרווחה/ משאבי אנוש בחברתך, להציג את הממצאים שלנו ולבנות יחד איתך תכנית בריאות לעובדים שלך, בכל תקציב נתון, עם פעילויות אפקטיביות ובעלות תועלת ממשית, בדרך שלנו!

נשמח להפתיע אותך בחשיבה אחרת הניגשת לנושא חשוב לעין ערוך – בריאות החברה שלך.

להורדת תכנית בריאות עדכנית להתרשמותך